Brokxsport

Disclaimer

Algemeen
Brokx Sport BV stelt het op prijs dat u geïnteresseerd bent in onze producten. Alle informatie die Brokx Sport BV op Internet verspreidt is met zorg samengesteld. Aan de inhoud van deze informatie kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend. Brokx Sport BV is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit onjuiste informatie of anderszins. 

Copyright
Alle (auteurs-)rechten op deze informatie te weten teksten, afbeeldingen, software, of informatie in andere vorm, komen toe aan Brokx Sport BV. Informatie van Brokx Sport BV ongeacht de verschijningsvorm, zoals teksten, afbeeldingen, of software, mag niet worden gewijzigd, gereproduceerd, gekopieerd, getransporteerd of gedistribueerd zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van Brokx Sport BV. 

Veiligheid
Gezien het op het Internet grote aantal knooppunten met menselijke tussenkomst, het gebruik van lokale netwerken en draadloze communicatie, dient de bezoeker rekening te houden met het feit dat de informatie verkregen of verzonden via het Internet vrij toegankelijk is. Brokx Sport BV kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. 

Brokx Sport BV is niet aansprakelijk voor beveiliging of misbruik door derden van deze gegevens.